Please enable JS

Autoservis Stričević

Autoservis Stričević

Klijent: Autoservis Stričević

Godina: 2020

Usluga: Development

Teh: Web aplikacija, PHP/MySQL

Url:

Autoservis sa velikim brojem klijenata i potrebom da racionalizuje utrošeno vreme za vođenje evidencije o obavljenim popravkama i izdavanju faktura.

U saradnji sa vlasnikom ustanovili smo najbitnije momente u toku rada i prilagodili aplikaciju tome. Cilj je bio naći pravi balans između jednostavnosti korišćenja i funkcionalnosti programa.

Dizajn je jednostavan, responzivan i baziran na jarko narandžastoj boji koja definiše identitet same aplikacije razbijajući monotonost koju nose projekti ovakvog tipa.

img