Please enable JS

Samostalni sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Srbije

img

Klijent:SS Bofos

Godina:2018

Usluga:Dizajn, Development

Teh:Custom CMS, PHP/MySQL

Url:www.bofos.org.rs

SS Bofos jedan je od 28 samostalnih sindikata - grana koje konstituišu Savez samostalnih sindikata Srbije.

U pitanju je klijent sa kojim imamo dugogodišnju saradnju i cilj ovog projekta je bio da se vizuelno osveži i modernizuje izgled sajta. Izbačene su zastarele tehnologije poput Adobe Flasha i na njihovo mesto je uskočio JavaScript a dizajn je responzivan i prilagođen i ekranima niskih rezolucija. Klijent je aktivno učestvovao u dizajnu i njihovi zahtevi po pitanju elemenata su ispunjeni.

Websajt pokreće custom CMS, pa je ovog puta redizajniran i panel za administraciju. Mnogi od modula su takođe unapređeni, mada iz ugla posetioca te izmenje je teško uočiti.

img