Please enable JS

Regionalna lekarska komora Vojvodine

img

Klijent:RLKV Novi Sad

Godina:2016

Usluga:Web design

Teh:html/css

Url:www.lkv.org.rs

RLKV je nezavisna, strukovna organizacija osnovana 1901. godine a reosnovana 2006. godine zajedno sa komorama drugih zdravstvenih radnika. Svi doktori medicine koji, kao profesiju, obavljaju zdravstvenu delatnost, moraju biti članovi LKS.

Redizajn web sajta

Kako je websajt kao i aplikacija na koju se oslanja rađena na asp-u, zadatak postavljen pred nas je bio da samo da se osveži izgled sajta i omogući integracija postojeće baze podataka. Novi izgled je trebao da isprati nove standarde, da bude sveden ali prijemčiv i savremen, kao i prilagođen različitim rezolucijama ekrana na različitim uređajima. Imali smo potpunu slobodu što se tiče izgleda, samo je funkcionalnost sajta i UI/UX morala biti zadovoljena.

Licence
Fotografije i tekstovi

Sve tekstove i fotografije je obezbedio klijent. Većinom su korištene i na staroj verziji sajta. Tekstovi takođe nisu morali biti modifikovani.